Nämä palvelun käyttö-, varaus- ja peruutusehdot tulee hyväksyä jokaisen Outdoor Adventures Finland:n retkille, kursseille ja vaelluksille osallistuvan. Luethan ehdot kokonaisuudessaan ennen ilmoittautumista (paikan varaamista). Sitoudut hyväksymään nämä ehdot ilmoittautumisen yhteydessä.

Käyttöehdot

Palvelun tarjoaja Outdoor Adventures Finland (KalajaRetkeily) järjestää retkiä, kursseja sekä ohjattuja vaelluksia (jäljempänä palvelu). Jokaisen palvelun tarkempi kuvaus löytyy palvelun esittelysivuilta. Järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia sisältöön seuraavin syin: kouluttajan tai ohjaajan sairastuminen, alueella vallitsevat sääolosuhteet tai viranomaisten asettamat rajoitukset. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan osallistujille sähköpostilla. Mikäli palvelun alkuun on alle 24 tuntia, tapahtuu ilmoitus tekstiviestillä tai soittamalla.

Emme kerää yksityiskohtaisia terveystietoja, joten ilmoita vain sellaisista asioista, jotka voivat vaikuttaa kurssin tai vaelluksen kulkuun tai voivat aiheuttaa hätätilanteen maastossa. Näiden tietojen kerääminen on välttämätöntä, jotta täytämme meille asetetut velvoitteet ja voimme tarjota turvallisen ympäristön jokaiselle osallistujalle.

Annetut tiedot eivät ole kokonaisuudessaan julkisia, joten ne eivät näy muille palvelun käyttäjille*. Ainoastaan kouluttajat näkevät annetut tiedot kokonaisuudessaan, jotta he voivat käyttää tietoja kurssin tai vaelluksen suunnitteluun. Kouluttajalla ei ole oikeutta käyttää tietoja muuhun kuin tässä kuvattuun käyttöön. Tietoja ei tallenneta tai säilytetä muualla kuin tällä sivustolla ja / tai kouluttajan laatimissa turvallisuussuunnitelman liitteissä. Näitä liitteitä ei säilytetä kurssin tai vaelluksen jälkeen. Liitteiden hävittämiseen on annettu tarkat ohjeet, jotka noudattavat Tietosuojavaltuutetun toimiston ohjeita.

Varausehdot

Palvelun varaaminen on sitova kun asiakas saattanut päätöksen ilmoittautumisen järjestäjän verkkokaupassa (Holvi- tai Johku-verkkokauppa)Huomaa hyväksyä verkkokaupassa myös Holvin ja Johkun omat käyttöehdot. Näin syntyy asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen sopimus.

Varaaminen edellyttää varausmaksun maksamista. Varausmaksun on kursseissa 20,00 euroa ja vaelluksissa 50,00 euroa. Varausmaksun voi maksaa verkkopankilla, luottokortilla tai liikuntaeduilla. Liikuntaeduilla varaaminen on sitovaa, joten huomaa maksaa palveluntarjoajan alustalla varsinainen varausmaksu.

Saat palvelun loppulaskun noin kuusi viikkoa ennen palvelun ajankohtaa. Loppulaskun lähettää palvelun vastuullinen järjestäjä, joka voi olla myös joku muu kuin Outdoor Adventures Finland. Loppulasku lähetetään varauksen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Vastuullinen järjestäjä saa käyttöönsä tarvittavat tiedot osallistujasta. Tietoja ei saa käyttää muuhun kuin tässä mainittuun käyttöön.

Palvelun myyjällä on oikeus muuttaa vastuullista järjestäjää mikäli se on palvelun toteutumisen kannalta välttämätöntä. Tämä ei kuitenkaan saa vaikuttaa palvelun sisältöön. Tällöin palvelun myyjä saa omaa harkintaa käyttäen luovuttaa varaajan tietoja kolmannelle osapuolelle, jotta kaikki näissä ehdoissa mainitut kohdat saadaan toteutettua. Palvelun myyjä tai kolmas osapuoli eivät saa ilman erillistä lupaa käyttää tietoja markkinointiin tai luovuttaa tietoja eteenpäin.

Mikäli palvelun sisältöön tulee merkittäviä muutoksia, on asiakkaalla mahdollisuus perua koko varaus myös muutoin kuin alla olevien peruutusehtojen mukaisesti. Tällaisia muutoksia ovat mm. ajankohta, paikka yms.

Peruutusehdot

Ilmoita meille peruutus viipymättä kirjallisesti sähköpostilla Vahvistamme peruutuksen vastaamalla ilmoitukseen sähköpostilla. Vahvistamiseen saattaa kulua 1-7 vuorokautta.

Voit veloituksetta vaihtaa maksun toiseen kurssiin, retkeen tai vaellukseen. Vaihto vaatii aina yhteydenoton asiakaspalveluun ja sovimme yhdessä uudesta kurssista, retkestä tai vaelluksesta. Vaihdettuun kurssiin, retkeen tai vaellukseen sovelletaan alkuperäisen kurssin, retken tai vaelluksen peruutusehtoa**.

Yli 60 vuorokautta ennen palvelun alkua – Ilmoita meille peruutus viipymättä kirjallisesti sähköpostilla. Vahvistamme peruutuksen vastaamalla ilmoitukseen sähköpostilla. Vahvistamiseen saattaa kulua 1-7 vuorokautta. Palautamme jo maksetut maksut seuraavasti: vähennämme toimistomaksun kurssien kohdalla 20,00 euroa ja vaellusten kohdalla 50,00 euroa. Loput palautetaan 14-30 pankkipäivän aikana. Tämä ei koske liikuntaetuja*.

30 – 60 vuorokautta ennen palvelun alkua – Ilmoita meille peruutus viipymättä kirjallisesti sähköpostilla. Vahvistamme peruutuksen vastaamalla ilmoitukseen sähköpostilla. Vahvistamiseen saattaa kulua 1-7 vuorokautta. Palautamme jo maksetut maksut seuraavasti: vähennämme palvelun hinnasta 50 %. Loput palautetaan 14-30 pankkipäivän aikana. Mikäli olet maksanut vain varausmaksun saat loppulaskun sähköpostiin. Loppulaskusta on vähennetty 50 % palvelun alkuperäisestä hinnasta. Tämä ei koske liikuntaetuja*.

Alle 30 vuorokautta aikaa ja loppulasku maksamatta – Ilmoita meille peruutus viipymättä kirjallisesti sähköpostilla. Vahvistamme peruutuksen vastaamalla ilmoitukseen sähköpostilla. Vahvistamiseen saattaa kulua 1-7 vuorokautta. Ilmoittautuminen on sitova, joten kurssimaksun maksamatta jättäminen aiheuttaa maksumuistutuksen ja siirtyy hoitamattomana perintään. Peruminen johtuu sairastumisesta: palautamme jo maksetut maksut seuraavasti: vähennämme toimistomaksun kurssien kohdalla 20,00 euroa ja vaellusten kohdalla 50,00 euroa. Loput palautetaan 14-30 pankkipäivän aikana. Tämä ei koske liikuntaetuja*. Ole reilu – älä viivyttele ilmoituksissa!

Alle 30 vuorokautta aikaa ja loppulasku maksettu – Ilmoita meille peruutus viipymättä kirjallisesti sähköpostilla. Vahvistamme peruutuksen vastaamalla ilmoitukseen sähköpostilla. Vahvistamiseen saattaa kulua 1-7 vuorokautta. Ilmoittautuminen on sitova, joten kurssimaksua ei enää palauteta. Peruminen johtuu sairastumisesta: palautamme jo maksetut maksut seuraavasti: vähennämme toimistomaksun kurssien kohdalla 20,00 euroa ja vaellusten kohdalla 50,00 euroa. Loput palautetaan 14-30 pankkipäivän aikana. Tämä ei koske liikuntaetuja*. Ole reilu – älä viivyttele ilmoituksissa!

Järjestäjä tai vastuullinen järjestäjä joutuu perumaan palvelun

Järjestäjä voi joutua perumaan palvelun mm. liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi tai kouluttajan sairastumisen vuoksi. Lisäksi järjestäjä voi joutua perumaan palvelun ns. force majeure – tilanteen vuoksi. Järjestäjä pyrkii ensisijaisesti löytämään palvelun toteuttamiselle uuden korvaavan ajankohdan. Mikäli uutta ajankohtaa ei saada sovittua, palauttaa järjestäjä jo maksetut maksut kokonaisuudessaan. Tämä ei koske liikuntaetuja*

Force majeure

Ylivoimaisena esteenä pidetään järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa tapahtumaa, jota järjestäjä ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. yleisen energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa tai muuta vastaavaa tapahtumapaikan käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa tai kapinaa, terrorismia, kulkutautia tms.

Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun on itse tai osallistujat ovat sen kohteena tai siihen osallisena. Järjestäjän alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi.

*Liikuntaedut

Liikuntaedut ovat sellaisia etuja, joita ei voida muuttaa rahaksi tai antaa toiselle. Liikuntaedut palautetaan aina henkilökohtaisena lahjakorttina.

**Vaihdetun kurssin, retken tai vaelluksen peruminen

Vaihdetun palvelun perumiseen sovelletaan alkuperäisen palvelun ajankohtaa mikäli vaihto on tehty 1-60 vuorokautta ennen alkuperäistä ajankohtaa ja vaihdetun palvelun alkuun on yli 30 vuorokautta.

Esimerkki 1 = Kurssin alkuun alle 30 vrk ja vaihdat kurssin myöhempään ajankohtaan. Peruutat vaihdetun kurssin 33 vrk ennen vaihdettua ajankohtaa. Tässä tapauksessa katsomme peruutuksen tapahtuneen alle 30 vrk ennen kurssin alkua, jolloin koko kurssimaksu on maksettava.

Esimerkki 2 = Kurssin alkuun yli 30 vrk ja vaihdat kurssin myöhempään ajankohtaan. Peruutat vaihdetun kurssin alle 30 vrk ennen vaihdettua ajankohtaa. Tässä tapauksessa katsomme peruutuksen tapahtuneen alle 30 vrk ennen kurssin alkua, jolloin koko kurssimaksu on maksettava.

Riita-asiat

Ehtojen hyväksymisen ja sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensi sijassa osapuolten välisin neuvotteluin. Jos neuvotteluin ei päästä sovinnolliseen ratkaisuun, asia ratkaistaan Kuopion käräjäoikeudessa tai vastuullisen järjestäjän kotikaupungissa.